Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh


 

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam nói chung và tại Quảng Ninh nói riêng phải được cấp Giấy phép lao động (Trừ một số trường hợp theo luật định). Người lao động nước ngoài khi làm việc tại Quảng Ninh, thuộc diện phải xin cấp Giấy phép lao động nhưng không có giấy phép thì sẽ bị trục xuất theo quy định, đồng thời người sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép cũng sẽ bị xử lý theo quy định. Mức phạt được căn cứ vào Nghị định 88/2015 sửa đổi bổ sung Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cụ thể như sau:

 • Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 đến 10 người;
 • Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 20 người;
 • Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung là: đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng.

Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động được thực hiện trên cơ sở pháp lý là:

 • Bộ luật Lao động năm 2012;
 • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Việc tìm hiểu và nghiên cứu các quy định về xin cấp Giấy phép lao động trước khi thực hiện thủ tục là điều cần thiết nhưng không phải ai cũng có thể áp dụng luật vào thực tiễn. Nếu được các Luật sư tư vấn và được hỗ trợ thì thủ tục Xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

 

Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Hotline: 0984 560 266 - 0934 122 186

Gửi email: luatquangphong@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng: Click ->> Tại Quảng Ninh/Hà Nội

Facebook: Tư Vấn Doanh Nghiệp Tại Quảng Ninh 

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 

 

Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

 

I. Điều kiện cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

 

1. Các trường hợp người nước ngoài không phải xin Giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Mọi lao động nước ngoài khi làm việc tại Quảng Ninh đều phải xin cấp Giấy phép lao động, trừ một số trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động theo luật định, cụ thể như sau:

 1.  Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn tại Quảng Ninh;

 2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần tại Quảng Ninh;

 3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam;

 4. Tới Quảng Ninh với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;

 5. Tới Quảng Ninh với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được;

 6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư;

 7. Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

 8. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;

 9. Tới Quảng Ninh để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;

 10. Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Quảng Ninh theo quy định của pháp luật;

 11. Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử tới Quảng Ninh giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam;

 12. Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

 13. Tới Quảng Ninh làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời hạn làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;

 14. Tới Quảng Ninh thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;

 15. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Quảng Ninh;

 16. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;

 17. Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

 18. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Điều kiện xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

 

2. Điều kiện được cấp Giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Người nước ngoài làm việc tại Quảng Ninh, thuộc diện cấp Giấy phép lao động phải đáp ứng các điều kiện sau mới được cấp Giấy phép:

 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

 2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

 3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

 4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

 5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

 

II. Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

 

1. Hồ sơ xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

Việc soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh là một công việc rất phức tạp vì hồ sơ yêu cầu độ chính xác cao, bao gồm nhiều giấy tờ và tài liệu. Đặc biệt lưu ý, đối với những giấy tờ liên quan tới cá nhân người nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

Theo quy định pháp luật, hồ sơ xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam phải có đầy đủ những giấy tờ, tài liệu sau:

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Quảng Ninh của người sử dụng lao động

 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.

 3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp (Thời hạn không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ) . Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

 4. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật

 5. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

 6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng;

 7. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài (tùy vào từng trường hợp cụ thể). Cụ thể:

 • Đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó tại Quảng Ninh và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Quảng Ninh ít nhất 12 tháng;
 • Đối với người lao động nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế): phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác tại Quảng Ninh và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Quảng Ninh;
 • Đối với người lao động nước ngoài là Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng: phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác tại Quảng Ninh và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài Không  hiện diện thương mại tại Quảng Ninh được ít nhất 02 năm;
 • Đối với người lao động nước ngoài vào Chào bán dịch vụ: phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Quảng Ninh để đàm phán cung cấp dịch vụ;
 • Đối với người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Quảng Ninh được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam: phải có giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Đối với người lao động nước ngoài là Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại: phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài tới Quảng Ninh để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;
 • Đối với người lao động nước ngoài là Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật mà tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Quảng Ninh: phải có văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đó.

 

Thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

 

2. Thời gian và cơ quan giải quyết thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

Thời giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan giải quyết: Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội Tỉnh Quảng Ninh

 

3. Trình tự xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

Để xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh, phải thực hiện thủ tục theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ, soạn thảo hồ sơ xin Giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Việc chuẩn bị giấy tờ, tài liệu xin cấp Giấy phép phải được thực hiện cẩn thận và chính xác, bởi nếu thiếu hoặc sai thì hồ sơ sẽ không được tiếp nhận, phải nộp hồ sơ lại nhiều lần rất mất thời gian và chi phí đi lại.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin Giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Trước thời điểm người lao động nước ngoài làm việc tại Quảng Ninh ít nhất 15 ngày thì người sử dụng lao động phải làm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép nộp lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Quảng Ninh. Chuyên viên tiếp nhận sẽ kiểm tra sơ bộ về đầu mục giấy tờ và in Giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho người đi nộp hồ sơ.

Bước 3: Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ xin Giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Khi nhận được hồ sơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ cử chuyên viên xử lý. Nếu hồ sơ còn thiếu giấy tờ, tài liệu cần bổ sung hoặc cần phải hoàn thiện một số nội dung, chuyên viên sẽ trực tiếp liên hệ với người đi nộp hồ sơ để xử lý. Ngày nộp lại hồ sơ đầy đủ được tính là bắt đầu nộp hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả.

Theo đúng thời gian đã hẹn trên Giấy biên nhận, người đi nộp hồ sơ lên Bộ phận trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Quảng Ninh để nhận Giấy phép được cấp.

Trường hợp Sở từ chối cấp Giấy phép thì sẽ có văn bản trả lời để doanh nghiệp được biết và nêu rõ lý do.

 

III. Dịch vụ xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

 

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại Quảng Ninh trong những năm gần đây trở nên phổ biến do sự gia tăng của các nhà đầu tư nước ngoài vào Quảng Ninh. Việc sử dụng lao động nước ngoài khiến thị trường lao động tại Quảng Ninh trở nên đa dạng và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Vì vậy, Dịch vụ Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh cũng trở nên phổ biến hơn. Đây là dịch vụ pháp lý nhằm tư vấn và hỗ trợ Thủ tục Xin giấy phép lao động cho người sử dụng lao động tại Quảng Ninh. Các Doanh nghiệp tại Quảng Ninh chỉ cần cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ hỗ trợ từ A đến Z với chất lượng dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp nhất.

 

Dịch vụ xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

 

Chúng tôi sẽ làm:

 1. Tư vấn miễn phí về mức xử phạt vi phạm hành chính nếu người sử dụng lao động cố tình không xin Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài;

 2. Tư vấn miễn phí về những trường hợp phải xin cấp Giấy phép lao động tại Quảng Ninh;

 3. Tư vấn miễn phí về điều kiện để người nước ngoài được cấp Giấy phép lao động tại Quảng Ninh;

 4. Tư vấn miễn phí về thủ tục để người nước ngoài được cấp Giấy phép lao động tại Quảng Ninh;

 5. Tư vấn miễn phí về các vấn đề pháp lý khác có liên quan;

 6. Hỗ trợ thủ tục xin Cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Quảng Ninh;

 7. Soạn thảo toàn bộ hồ sơ để thực hiện việc xin cấp Giấy phép lao động tại Quảng Ninh;

 8. Đại diện người sử dụng lao động làm việc với cơ quan Nhà nước có liên quan;

 9. Theo dõi hồ sơ và chủ động giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh;

 10. Đại diện người sử dụng lao động đi lấy kết quả và bàn giao đúng thời hạn đã cam kết.

 

Chúng tôi hi vọng, với sự tư vấn và hỗ trợ của mình, các doanh nghiệp tại Quảng Ninh sẽ nhanh chóng được sử dụng lao động nước ngoài vào hoạt động sản xuất, kinh doanh để tạo hiệu quả công việc tốt nhất.!

 

Trân Trọng!

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Hotline: 0984 560 266 - 0934 122 186

Gửi email: luatquangphong@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng: Click ->> Tại Quảng Ninh/Hà Nội

Facebook: Tư Vấn Doanh Nghiệp Tại Quảng Ninh 

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luật sư số

VP LUẬT SƯ SỐ

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 2/16 Trần Hưng Đạo - Hạ Long, Quảng Ninh

Hotline: 0973 931 600 -  0933 24 3003

Website: luatsuso.com

LUẬT SƯ SỐ

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat SU SOChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973 931 600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0933 24 3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT


Dịch vụ Tin Tức

Dịch vụ nổi bật