Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

  Người nước ngoài lao động tại Việt Nam nói chung và tại Quảng Ninh nói riêng phải được cấp Giấy phép lao động (Trừ một số trường hợp theo luật định). Người lao động nước ngoài khi làm việc tại Quảng Ninh, thuộc diện phải xin cấp Giấy phép lao động nhưng không có giấy phép thì sẽ bị trục...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0973 931 600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0933 24 3003

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT


Dịch vụ Tin Tức

Dịch vụ nổi bật